Спазването на поверителността и защитата на личните данни е приоритет за нас и ние взимаме под внимание това във нашите отношение към потребителите. Затова и се стремим да прилагаме и спазваме всички разпоредби на закона за защита на личните данни.

Възможно е с течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в политиката за защита на личните данни, като за такива случаи си запазваме правото да не ви уведомяваме.

В кои случаи събираме личните ви данни?

Личните ви данни можем да събираме по няколко начина – по време на вашата регистрация или при кореспонденция с член от екипа. Не носим отговорност за никакви лични данни, предоставени и публикувани доброволно в сайта ни.

Какви лични данни събираме ?

Личните данни, които събираме за обработка включват изискуемите във формата за регистрация, попълвани и изпращани от вас форми, свързани с предоставените от нас услуги, данни от всякаква форма на комуникация, както и доброволно предоставените от вас.

Използване на личните данни

Използването на личните данни, предоставени от вас, се използват от obiavi.bg само за посочените цели. Те включват:

  • Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите услуги – това включва анализ на данни, изчисления и статистически данни. Този вид изследвания са само количествени и не съдържат персонализирана информация.
  • Използване на формата за контакт – в случаите в които използвате формата за контакт за запитвания, предоставената от вас информация във формуляра, включително и данните, които сте предоставили за контакт ще бъдат съхранени от нас, за да ги използваме, ако това се наложи.

Защита на личните данни

В obiavi.bg ние сме се постарали да въведем необходими мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, теч или неоторизиран достъп до лични данни. Освен това сме ограничили достъпът до тях единствено до служители, които имат законово право да боравят с тях.

Предвид естеството на интернет, ние обръщаме внимание и на факта, че пропуски във сигурността винаги може да има и пълна защита не е възможна.

Срок за съхраняване на лични данни

Личните ви данни остават на съхранение при нас толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително и за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни и отчетни изисквания.