Настоящите правила уреждат отношенията между obiavi.bg и лицата – получатели на услугата, чрез уебсайта ни.
Всяко лице, което е заредило сайта obiavi.bg в браузъра си, се съгласява автоматично с правилата и условията, описани в този документ.
Освен това, всеки потребител, приемайки настоящите общи условия се съгласява да получава търговски съобщения от страна на obiavi.bg.

Публикуване на обяви

Лицата, които искат да публикуват в сайта създават свой профил в него, като се задължават да предоставят коректни и точни лични данни. Тези данни ще бъдат съхранявани в пълно съответствие със Закона за личните данни. След като създадете своя профил в системата, вие ще получите право да публикувате обяви, съответстващи на вече създадените категории в сайта.

Потребителите в сайта могат да прекратят по всяко време своята регистрация, като това води до изтриване на всичката публикувана информация към него, както и прекратява правото да направите повторно регистрация в платформата. Профилите на съществуващи потребители, не използвали услугите на сайта повече от 2 години, също ще бъдат прекратени едностранно.

Изисквания към обявите:

Необходимо е всяка една от обявите да се изписва на кирилица. Ако искате да публикувате обява на чужд език, то следва задължително да има превод и на български.

Обявата е необходимо да има:

 • Заглавие, точно описващо стоката или услугата
 • Да посочва цена, плащане и доставка
 • Профилът зад обявата да бъде реален
 • Да посочва подробно условия за отстъпки или промоции, ако такива са налични
 • Да има описание, което да запознае потребителите със стоката или услугата.
 • Може да не се посочва цена в обявата единствено в случаите, когато тя може да бъде преговаряна.

Забранени са обявите:

 • С открит сексуален характер – съдържат порнографски материали
 • Отдаване на имоти и предмети под наем, без изрично разрешение за преотдаване
 • Предоставяне на медицински, правни, финансови и др. услуги от хора, нямащи необходим лиценз или разрешително за това.
 • Предлагане на забранени от закона вещества, оръжия и материали.
 • Предлагане на болнични листове, бележки, епикризи, решения на ТЕЛК и др.
 • Изготвяне на неистински документи – лични карти, паспорти, шофьорски книжки дипломи
 • Парични заеми от лица и фирми, които не са регистрирани в БНБ по Закона за кредитните институции.
 • Предлагане на акцизни стоки
 • Продажба на нелицензиран софтуер
 • Разпространение на хранителни стоки без необходимата регистрация и лиценз от БАБХ.
 • Продажба на застрашени или защитени видове животни.
 • Предлагане на лекарства и лекарствени продукти

Забранява се още:

 • Публикуването на една или повече обяви отнасяща се за една и съща стока
 • Изтриването и повторното публикуване на обяви с цел по-добро позициониране в сайта
 • Насищане с ключови думи, промотиране на други услуги или стоки и препратки към други уебсайтове.
 • Публикуване на нецензурни изрази, обиди, текстове и снимки с цел увреждане честта и достойнството на трети лица.
 • Копиране на чужди обяви от тази или други платформи
 • Предлагане на регистрация в други уеб сатйове.
 • Създаване на повече от един профил с цел нелоялна конкуренция
 • Всякакво друго нарушение на установените правила.

Отговорност

Obiavi.bg не носи отговорност за съдържанието, верността, актуалността и законността на публикуваните обяви. Единствената отговорност за съдържанието в сайта носят потребителите, публикували въпросното съдържание.

Заключение

Настоящите общи условия са единствените актуални към този момент. Ние от obiavi.bg запазваме правото си да променяме правилата без да сме задължени да уведомяваме потребителите за това. За да се запознаете с актуалните правила в платформата, следете тази страница.